Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 mei 2017
1. T02145

Toezegging Evaluatie praktijk bekostiging medisch onderzoek in opvolgende procedures (34.088)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 9 mei 2017 inzake toezegging T02145 (34088, G) aan te houden tot 6 juni 2017 in afwachting van informatie van het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO).

2. 32 317, HO

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 18 mei 2017 (32317, HO). Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren