Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 mei 2017
1.
34584

Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Met betrekking tot het wetsvoorstel Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34584) stelt de commissie eindverslag vast teneinde het voorstel plenair te behandelen op 13 juni 2017.

2.
34596 [niet afgerond]

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 23 mei 2017.

3.
34597 [niet afgerond]

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 23 mei 2017.

4.
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

Voorstel gesprek SER over rapport Opgroeien zonder armoede

De commissie besluit naar aanleiding van de publicatie 'Opgroeien zonder armoede' met de SER in gesprek te gaan, bij voorkeur op 4 juli 2017.

Naar aanleiding van de bespreking van het onderwerp armoede onder kinderen verzoekt de commissie aan te kunnen sluiten bij de bijeenkomst met de WRR, ge├»nitieerd door de commissies BiZa en Financi├źn.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit om wetsvoorstel 34664 (Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794) te agenderen voor procedure op 23 mei 2017.

De commissie verzoekt de griffie om vanaf heden de wetsvoorstellen met betrekking tot de commissie SZW die als hamerstuk aangenomen zijn in de Tweede Kamer standaard voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren