Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

Voorstel gesprek SER over rapport Opgroeien zonder armoede

De commissie besluit naar aanleiding van de publicatie 'Opgroeien zonder armoede' met de SER in gesprek te gaan, bij voorkeur op 4 juli 2017.

Naar aanleiding van de bespreking van het onderwerp armoede onder kinderen verzoekt de commissie aan te kunnen sluiten bij de bijeenkomst met de WRR, geïnitieerd door de commissies BiZa en Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren