Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met het omzetten van de richtlijn zeevarenden in Nederlandse wetgeving (34.664)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit om wetsvoorstel 34664 (Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794) te agenderen voor procedure op 23 mei 2017.

De commissie verzoekt de griffie om vanaf heden de wetsvoorstellen met betrekking tot de commissie SZW die als hamerstuk aangenomen zijn in de Tweede Kamer standaard voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren