Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)

- 34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie stelt het nader voorlopig verslag ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren