Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
32399 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 31996 (Wzd) en 32398 (Wfz))

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 13 juni 2017.

-
31996 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 32399 (Wvggz) en 32398 (Wfz))

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 13 juni 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer