Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 mei 2017
1.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 30 mei 2017.

2.
34453, E

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2017 inzake stuiting voorhangtermijn (34453, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie constateert dat de voorhangtermijn is gestuit en eventuele vragen over het ontwerpbesluit kunnen worden gesteld in het kader van de verdere behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453). De staf gaat na wat de Tweede Kamer met het ontwerpbesluit doet.

3.
T02030

Toezegging Onderzoek naar handhaving door gemeenten (34.000 VII)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 2017 inzake aanbieding rapport Toezicht en handhaving door gemeenten (34000 VII, G) aan te houden tot 30 mei 2017.

4.
Mededelingen en informatie

- de commissie stelt voor wetsvoorstel 33989 op 4 juli 2017 plenair te behandelen (i.p.v. op 27 juni 2017);

- de commissie bedankt de Raad voor de Rechtspraak voor de uitnodiging om in het zomerreces een werkbezoek af te leggen aan een van de gerechten, maar zal er geen gebruik van maken. Individuele leden kunnen desgewenst zelf contact zoeken hierover met de Raad;

- de commissie ontvangt graag op 27 juni 2017 in de middag een toelichting van de WRR op het rapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman