Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 30 mei 2017.

-
34453, E

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2017 inzake stuiting voorhangtermijn (34453, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie constateert dat de voorhangtermijn is gestuit en eventuele vragen over het ontwerpbesluit kunnen worden gesteld in het kader van de verdere behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453). De staf gaat na wat de Tweede Kamer met het ontwerpbesluit doet.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman