Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
Afhandeling schademelding door gaswinning in Groningen: Kamer informeren over het onafhankelijk maken van NAM (toezegging T02408) en doorzettingsmacht voor de NCG (motie-Verheijen c.s. , 34041, K)

Brief - met twee bijlagen - van de minister van EZ van 12 mei 2017 (34041, 34390, 34348, L)

De commissie besluit toezegging T02408 te registreren en in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel als deels voldaan aan te merken. Voorts besluit de commissie de brief van de minister van EZ van 12 mei jl. (34041, 34390, 34348, L) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer