Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
33293, L

Herschikken gronden voor asielverlening

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 16 mei 2017 inzake intrekkingen afgeleide asielvergunningen (33293, L) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren