Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Rondvraag

Het lid Beuving (PvdA) verzoekt de staf een notitie inzake gedwongen zorg te actualiseren. Deze notitie omvat de wetsvoorstellen Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31996), Wet forensische zorg (32398) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399). De vraag is ook neergelegd bij de staf van de commissie VWS.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren