Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218, G

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan in de Estro/Smallsteps-zaak.

Voorts besluit de commissie op 6 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de ontvangst van de brief, d.d. 19 mei 2017, van de minister van Veiligheid en Justitie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren