Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 4 juli 2017 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman