Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Beuving) en GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman