Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 30 mei 2017
1. CXXI

Europees Semester 2017

De commissie besluit de op 19 mei jl. ontvangen brief van de regering inzake het Stabiliteitsprogramma 2017 en het Nationaal Hervormingsprogramma 2017 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stelt vast dat er onder de leden geen behoefte bestaat aan een Mondeling Overleg met de regering. Het geplande Mondeling Overleg van 13 juni 2017 komt hiermee te vervallen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren