Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (34.550 IV)

-
Actuele situatie op Sint Eustatius

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 24 mei 2017 inzake bestuurlijke situatie in Sint Eustatius (34550 IV, O) en de brief van de minister van BZK d.d. 24 mei 2017 inzake het instellen van een Commissie van Wijzen Sint Eustatius (34550 IV, N). De commissie ziet het eindrapport van de Commissie van Wijzen over het functioneren van het openbaar lichaam Sint Eustatius met belangstelling tegemoet.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman