Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)

-
34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Naar aanleiding van de memorie van antwoord (34512, F) stelt de commissie voor om op zo kort mogelijke termijn een mondeling overleg met de staatssecretaris te plannen. Zij verzoekt de griffie de commissie per e-mail te informeren over de datum van het overleg.
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot na het voorgestelde mondeling overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer