Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34.699)

- 34590

Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

Naar aanleiding van een vraag van het lid Oomen zal de griffie nagaan of de twee andere wetsvoorstellen controversieel verklaard zijn die worden genoemd in de brief van de regering aan de Tweede Kamer (34707,2), namelijk wetsvoorstel uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterken (34617) en het wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699).

Die beide wetsvoorstellen zijn controversieel verklaard.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren