Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

-
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 20 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren