Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 mei 2017
1.
Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de staatssecretaris van van VWS van 21 april 2017 in reactie op brief van 29 maart 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33509, X)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en PvdD (Teunissen).

2.
Rondvraag

- De tweede deskundigenbijeenkomst over het initiatiefvoorstel-Dijkstra actief donorregistratiesysteem (33506) vindt plaats op dinsdagochtend 6 juni 2017. De commissie voor VWS bespreekt de nadere procedure op 6 juni of 13 juni 2017.
- De commissies voor VWS en V&J leveren op 13 juni 2017 inbreng voor de wetsvoorstellen gedwongen zorg (voorbereidend onderzoek voorstellen Wet zorg en dwang (31996), Wet verplichte ggz (32399) en de Wet forensische zorg (32398), voor zover gewijzigd met de Wet verplichte ggz).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer