Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de staatssecretaris van van VWS van 21 april 2017 in reactie op brief van 29 maart 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33509, X)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en PvdD (Teunissen).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer