Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
Initiatiefwetsvoorstel Van Laar

De commissie besluit op 20 juni inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De fracties van CDA, D66 en PvdA geven aan inbreng te willen leveren.
Na ontvangst van de nadere memorie van antwoord zal de commissie bezien of plenaire behandeling vóór het zomerreces nog haalbaar is.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk