Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juni 2017
1.
34517

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 juli 2017 te houden.

2.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 27 juni 2017.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de uitnodiging van provinciale staten Limburg. Vooralsnog melden zich geen leden aan voor deelname aan de in de uitnodiging genoemde statenvergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman