Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 6 juni 2017
1. Evaluatie Natuurpact

Brief van de staatssecretaris van EZ van 24 mei 2017 in reactie op brief van 21 april 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33576 / 33348, E)

De commissie besluit op 13 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer