Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 6 juni 2017
1. Discussienota over de verdieping van de Economische Monetaire Unie (EMU)

De commissies besluiten de discussienota in behandeling te nemen en op 20 juni 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering of voor politieke dialoog met de Europese Commissie. De fracties van SP (Van Apeldoorn) en PvdA (Postema) zijn voornemens inbreng te leveren. De fracties van CDA (Knapen) en GroenLinks (Strik) geven aan de discussienota mogelijk te willen behandelen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 7 november 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren