Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 6 juni 2017
1.
34589 (R2077)

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 27 juni 2017.

2.
Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Brief van de minister van I&M van 30 mei 2017 (25422, G)

De commissie besluit de brief van 30 mei 2017 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer