Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077))

-
34589 (R2077)

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 27 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer