Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519) (T01768)

- Toezegging T02055 - Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet / Toezegging T02061 - Kwalitatief monitoren wet / Toezegging T01768 - Instroommomenten masteropleidingen

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet (34.035); Toezegging Kwalitatief monitoren wet (34.035)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2017 inzake aanbieding tweede monitorrapportage studievoorschot (34035, AA) wenst de commissie in schriftelijk overleg met de minister te treden. Inbreng kan in de vergadering van 13 juni 2017 worden geleverd. De toezeggingen T02055 en T02061 blijven op "deels voldaan" staan. Toezegging T01768 staat nog open.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer