Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Rondvraag

Het lid Barth (PvdA) geeft aan dat zij bij haar schriftelijke inbreng voor voorlopig verslag op 13 juni 2017, betreffende de wetsvoorstellen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliƫnten (31996), ook vragen zal stellen over het wetsvoorstel Wet forensische zorg (32398). Het plenaire debat over dit laatste wetsvoorstel is op 1 april 2014 geschorst. Het wetsvoorstel wordt wegens enkele wijzigingen betrokken bij de behandeling van de wetsvoorstellen 32399 en 31996.

Commissievoorzitter Duthler (VVD) deelt mee dat de Raad voor de rechtspraak een dialoog tussen de staatsmachten wil organiseren.

Het lid Strik (GroenLinks) draagt nog enkele suggesties aan voor mogelijk uit te nodigen inleiders, in geval van een verhindering, voor de deskundigenbijeenkomst op 20 juni 2017 over de wetsvoorstellen Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie (33542) en Computercriminaliteit III (34372).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren