Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief met nadere vragen over het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I vast, en besluit deze aldus te verzenden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren