Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AC)

De commissie besluit op 27 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer