Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Europese Zaken en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van 13 juni 2017
1. Interparlementaire bijeenkomst LIBE commissie Europees Parlement: Rule of Law, Democracy and Fundamental Rights

De commissies stellen de ambtelijk voorbereide beantwoording van de questionnaire ter voorbereiding op deze bijeenkomst vast. De PVV-fractie sluit zich niet bij deze beantwoording aan. Leden kunnen uiterlijk dinsdag 13 juni 2017 nog aanvullende inbreng leveren. De leden Stienen (D66) en Wezel (SP) zullen deelnemen aan de bijeenkomst op 22 juni 2017 in Brussel.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren