Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juni 2017
1. 34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Inbreng voor het (nader voorlopig) verslag wordt geleverd op 20 juni 2017.

2. Toezegging T02055 - Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet / Toezegging T02061 - Kwalitatief monitoren wet / Toezegging T01768 - Instroommomenten masteropleidingen

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet (34.035); Toezegging Kwalitatief monitoren wet (34.035)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt een conceptbrief een stuurt deze rond onder de commissieleden, met een reactietermijn tot vrijdag 16 juni 2017, 12:00 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer