Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519) (T01768)

- Toezegging T02055 - Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet / Toezegging T02061 - Kwalitatief monitoren wet / Toezegging T01768 - Instroommomenten masteropleidingen

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet (34.035); Toezegging Kwalitatief monitoren wet (34.035)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt een conceptbrief een stuurt deze rond onder de commissieleden, met een reactietermijn tot vrijdag 16 juni 2017, 12:00 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer