Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juni 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit op 11 juli 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
34623

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 juli 2017.

3.
34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt kennis van het voornemen van de initiatiefnemers om een novelle op het initiatiefvoorstel voor te bereiden (34522, G) en besluit, conform het verzoek van de initiatiefnemers, het voorstel aan te houden.

4.
Mededelingen en informatie

- De voorzitter meldt dat de commissie SZW op 11 juli 2017 een gesprek heeft met de voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waarbij desgewenst ook leden van de commissie VWS aanwezig kunnen zijn.
- De voorzitter meldt dat een Duitse parlementaire delegatie Migratie uit de deelstaat Nedersaksen op 20 juni 2017 een bezoek zal brengen aan de Tweede Kamercommissie voor VWS, waarbij desgewenst ook leden van de Eerste Kamer aanwezig kunnen zijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer