Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt kennis van het voornemen van de initiatiefnemers om een novelle op het initiatiefvoorstel voor te bereiden (34522, G) en besluit, conform het verzoek van de initiatiefnemers, het voorstel aan te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer