Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34506

Initiatiefvoorstel Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Hoekstra) en D66 (Stienen).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk