Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 juni 2017
1. E160055

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juni 2017 inzake verslag schriftelijk overleg Voorstel aanpassing Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (34636, E) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer