Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
34550, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS over de invulling van de moties van het lid Schalk c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen en over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners; Miljoenennota 2017

De commissie besluit het agendapunt inzake het schriftelijk overleg (34550,Y) over de beide moties-Schalk c.s. (34300, J en 34550, F) aan te houden tot de vergadering van dinsdag 27 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren