Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))

-
33852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

De commissie brengt eindverslag uit en besluit het agendapunt op 27 juni 2017 opnieuw te agenderen voor het vaststellen van een datum voor plenair debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren