Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

-
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP (Ruers), PvdA (Schrijver) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren