Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AC)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Meijer (SP) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer