Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- 34550, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS over de invulling van de moties van het lid Schalk c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen en over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners; Miljoenennota 2017

De commissie ziet af van nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 13 juni 2017 en besluit de toezeggingen T02312 en T02392 als voldaan te registreren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren