Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))

- 33852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

De commissie stelt voor het plenaire debat te houden op 26 september 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren