Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 juni 2017
1.
T02213

Toezegging Programmastatuut NPO (34.264)

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2017 inzake afschrift Programmeringsstatuut Nederlandse Publieke Omroep (34264, AB) besluit de commissie dat op 4 juli 2017 inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris geleverd kan worden. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.

2.
Mededelingen en informatie

De meerderheid van de commissie besluit vast te houden aan het streven het voorstel voor de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34512) op 11 juli 2017 plenair te behandelen. De commissie bespreekt op 4 juli 2017 de nadere procedure.

3.
Rondvraag

Het lid Rinnooy Kan (D66) wijst op een binnengekomen brief over kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht in het onderwijs (34251, H). De staf meldt dat deze op 4 juli 2017 op de agenda staat.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer