Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 juni 2017
1.
34257

Vergoeding van affectieschade

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Rij), D66 (Engels) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

2.
34 550 VI, S

verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2017 inzake "Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000"

De commissie besluit op 4 juli 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3.
E150042 + E150043

Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit op 4 juli 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34218) zal op 4 juli 2017 opnieuw geagendeerd worden, in verband met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, d.d. 22 juni 2017, in de Estro/Smallstepszaak en de op 30 juni a.s. aflopende deadline voor beantwoording van de uitgaande brief van 7 juni 2017 over de consequenties van de uitspraak.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren