Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 juli 2017
1. 32317, HS

Verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017 (32317, HS) voor kennisgeving aan.

2. 32317, HT

Geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad 6-7 juli 2017

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 6-7 juli 2017 (32317, HT) en de aanvulling hierop (32317, HW) voor kennisgeving aan.

3. 32317, HU

verslag van een schriftelijk overleg inzake het afschrift van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg inzake het afschrift van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 (zie 32317, HU). Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 12 september 2017.

4. 32317, HV

verslag van een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 18 mei 2017

De commissie neemt het verslag van een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 18 mei 2017 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren