Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

- 32317, HS

Verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017 (32317, HS) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren