Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170009 - Voorstel voor verordening over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

-
32317, HS

Verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017 (32317, HS) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren