Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170010 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling, werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles

-
32317, HS

Verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017 (32317, HS) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren